Fanfáry pro vítěze: Václav Láska

laskaVítěz nomonovaný porotou.

Je měsíc po vyhlášení vítězů – jak vám ocenění Esquire Man změnilo život?
Nijak výrazně. Můj profesní život se hodně změnil zvolením do Senátu v říjnu letošního roku. Na další změny už tak nebylo moc prostoru.

Máte nějakou důležitou vlastnost, kterou jsme při představování pominuli?
Možná tu, že si stojím na stále stejných názorech a hodnotách přesto, že vcelku zásadně měním své životní profese. Z policisty advokátem. Z občanského aktivisty politikem. A to mi přidělává poměrně hodně nepřátel právě v nových profesích.*

Co byste chtěl vzkázat těm kandidátům, kteří půjdou do ankety po vás?
Že je to zábava.

Už pozorujete zvýšený zájem žen?
Nemyslím si, že by české ženy byly tak jednoduché, aby si chlap získal jejich zvýšenou pozornost jen vítězstvím v jakékoli anketě.

K čemu vás ocenění inspirovalo?
Dál se chovat tak jako dosud. Ctít stejné hodnoty jako dosud. Prát se za spravedlnost jako dosud.

Koho z nominovaných jste tipovali jako favorita?
Jiřího Ježka.

Co má podle vás větší váhu – ocenění porotou, nebo ocenění čtenáři, nebo je to jedno?
Každé má své.

Dělal jste něco pro to, abyste vyhrál?
Ano, dvakrát jsem na svém facebookovém profilu Právo s Láskou požádal o hlasy své cenasympatizany v téhle anketě. Na tomto místě bychom měli připomenout, že Václav Láska je vyznavačem fair play a slušný člověk. Když 1. září přinesly noviny zprávu o těžkém zranění Jiřího Ježka, dalšího z nominovaných kandidátů na ocenění Esquire Man, Václav Láska na svém profi lu zveřejnil obdiv k tomuto muži a vyjádřil mu podporu v jeho boji o život. Bylo to nezištné gesto, které jenom potvrzuje, že volba poroty byla správná.

*Václav Láska sice tvrdí, kolik má nepřátel, ale už neříká, že mu to zřejmě vůbec nevadí. Otázka je, jestli je naopak ke svému životu nepotřebuje. Ať tak či tak, nebojí se jich, a to je podstatné. Hvězdičky u druhých v pořadí znamenají, že kandidáti získali shodný počet hlasů, proto jsou všichni na stejném místě.